Miker Design
Aktualności
Produkty
Aranżacja
Galeria
Współpraca
Usługi
Kontakt
 Ekologia
 
EKOLOGIA I NASZE PRODUKTY

 
 EKOLOGIA
 
Nasza misja
Nasza planeta jest miejscem świętym, które żąda szacunku i zasługuje na najwyższą dbałość i ochronę. Będąc wrażliwymi obywatelami naszej ziemi i sługami środowiska, firma California wypełnia swoją odpowiedzialność i w dalszym ciągu dąży do minimalizowania oddziaływania na środowisko poprzez każdy etap procesu produkcji począwszy od planowania, a skończywszy na wytwarzaniu.
 
Wzór strategicznej lokalizacji
Wszystkie produkty Californi są produkowane w siedzibie posiadającej walory sztuki. Nowo wybudowana fabryka w mieście Andover, w stanie Massaschusets (USA) była całkowicie zaprojektowana w celu ochrony środowiska jako priorytet. Firma zaprojektowana w sposób innowacyjny, pozwala wyeliminować wszystkie możliwe zanieczyszczenia podczas nieprawdopodobnych zdarzeń, w następstwie których mogą powstać niebezpieczne wycieki. Ta wyznaczająca kierunek produkcji siedziba jest także wyposażona w wewnętrzne stanowiska wyładunkowe, o pojemnościach dwukrotnie przewyższających wartości jakiejkolwiek cysterny, przewożącej materiały chemiczne.
 
Odpowiedzialna produkcja
Przedsiębiorstwo California jest oddana do zachowania środowiska poprzez swoje poświęcenie w celu eliminacji i obniżenia odpadów na każdym możliwym etapie produkcji. Z uwagi na fakt, iż wszystkie produkty Californi są produkowane na miejscu, cały proces jest regulowany przez pracowników, którzy poddawani są rygorystycznym szkoleniom z całego zakresu ochrony środowiska, odnoszących się do wytwarzania, przechowywania i wysyłania wszystkich produktów. Całkowita ilość zużytej wody i rozpuszczalników użytych w procesie produkcji jest poddawana recyklingowi i powtórnie używana. Wszystkie uszkodzone puszki są również poddawane procesowi recyklingu. Próbki kolorów produktów Californii są również drukowane w 100% na papierze pochodzącym z odzysku.
 
Mądre produkty
Ponieważ ochrona środowiska jest niezwykle ważna, receptury Californi są zgodne nie tylko ze standardami Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, ale również z najostrzejszymi wytycznymi Komisji ds. Ochrony Warstwy Ozonowej, ustanowionymi przez niektóre Stany Ameryki. Część niektórych receptur jest również dostępna w wersji o niskiej wartości wonnej, zawierające niską ilość lotnych związków organicznych.
 
Nasze poświęcenia dla środowiska

Ochrona naszego środowiska musi być procesem ciągłym. Produkty Californi zapewniają przyszłą dbałość o środowisko poprzez surową politykę odpowiedzialności w zakresie ochrony środowiska. Ta polityka jest egzekwowana przez wszystkich pracowników i ciągle odświeżana i aktualizowana gdziekolwiek zachodzi taka potrzeba oraz zawsze jest w zgodzie z lokalnymi i krajowymi instytucjami.
 

Kredyt zaufania LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) – projekty wiodące na rzecz oszczędności energii i ochrony środowiska
Wiele wykończeń z wykorzystaniem farb California Paints posiada kredyt zaufania LEED, i zdobędzie wartościowe punkty dot. Jakości Powietrza w ramach kategorii Jakości Środowiska Wewnętrznego LEED. Wytyczne dla poszczególnych programów można znaleźć w zakładce LEED strony internetowej Amerykańskiej Rady Ekologicznego Budynku (USGBC). Dodatkowo strona zawiera listę produktów nagrodzonych Kredytem Zaufania LEED. 
System kategoryzacji budynków ekologicznych LEED (Przewodnictwo w projektach oszczędzających energię oraz dbających o środowisko), był po raz pierwszy wprowadzony przez Amerykańską Radę Ekologicznego Budynku w 1998 roku jako sposób na zachęcenie i rozwój wprowadzania praktyk ekologicznego budynku. LEED stał się docenionym systemem kategoryzacji budynków ekologicznych w Stanach Zjednoczonych. LEED promuje podejście do całego budynku poprzez rozpoznawanie wyników w pięciu kluczowych obszarach dot. zdrowia ludzi i kondycji środowiska: stały rozwój okolicy, oszczędności wody, efektywność energetyczna, wybór materiałów oraz jakość środowiska wewnętrznego. Projekty muszą spełnić pewne i osiągi w ramach każdej kategorii i dopiero wtedy są nagradzane, na podstawie liczby punktów które zdobędą: certyfikatem srebrnym, złotym lub platynowym. Znak LEED jest rozpoznawalnym dowodem na to, ze budynek jest przyjazny dla środowiska, przynosi oszczędności, a także stanowi zdrowe miejsce do życia i pracy.

 

Mądry ekologicznie
Znak certyfikatu Mądry Ekologicznie gwarantuje, że produkt jest preferowany ze względu na ochronę środowiska. Został poddany testom, a także procesowi certyfikacji przez Grupę Naukowców w zakresie Farb (CRGI) w celu spełnienia standardów w zakresie odpowiedzialności względem środowiska. Wszystkie produkty oznakowane certyfikatem Mądry Ekologicznie oznaczają, że spełniają lub przewyższają standardy w zakresie lotnych związków organicznych (VOC), zielona foka GS-11 i nie zawierają szkodliwych środków chemicznych zdefiniowanych przez GS-11. Produkty, które otrzymały certyfikat Mądry Ekologicznie spełniają lub przewyższają najostrzejsze kryteria jakości w zakresie ekologii CRGI. Wszystkie elementy i produkty technologii przyjaznej dla środowiska są wyróżniane certyfikatem Mądry Ekologicznie. Sprawdź naszą listę produktów w celu zdobycia więcej informacji nt. produktów Mądry Zielono.
 

Więcej nt. certyfikacji Mądry Zielono – www.greenwisepaint.com

 

Lotne Związki Organiczne LZO (VOC – Volatile Organic Compound)

Termin lotne związki organiczne jest gorącym terminem w przemyśle farbiarskim w chwili obecnej. Duzo sie mówi nt. „niskiego poziomu LZO” a nawet „zero bądź bez LZO” Ale czym są te LZO? LZO są to lotne związki organiczne. Są emitowane jako gazy z pewnych cieczy takich jak niektóre farby. Gazy te zawierają różnorodne związki chemiczne, z których niektóre mogą w krótkim lub długim czasie negatywnie oddziaływać na zdrowie. LZO mogą powodować odczucie zapachu nowej farby, który niektórzy uważają za nieprzyjemny. Często słyszymy opinię, że kiedy ww. związki wyparują pewien stopień wyglądu został utracony.

 

Zero LZO
Firma California Paints zrobiła jeden krok dalej naprzód w zakresie technologii LZO. Po serii skrupulatnych badań i udoskonaleń, firma California odkryła sposób na stworzenie farby o zerowym współczynniku LZO bez utraty jakości po wyschnięciu farby. Farby wykończeniowe California VOC nie posiadają zapachu, oszczędzając czas niezbędny na wywietrzenie świeżo pomalowanych pomieszczeń. Natychmiast po wymalowaniu pokoju farbą zero LZO, pokój ten jest gotowy do zamieszkania. Farby zero LZO są najlepszym wyborem dla osób o dużej wrażliwości na zapach. Jakość w połączeniu z bakteriobójczym działaniem cząstek, sprawia, że produkty Zero VOC są najlepszym wyborem dla pomalowania szpitali, centrów opieki, domów, szkół i domów opieki. Sprawdź naszą stronę z listą produktów, żeby wiedzieć więcej nt. produktów ZERO VOC.


 

 
Iloraz Środowiska i Jakości

Przodując w zakresie rozwoju ochrony zasobów, California Paints rozwinęła elementy jako integralną część ilorazu środowiska i jakości (EQQ). EQQ podkreśla ważność używania produktów najwyższej jakości w celu minimalizacji oddziaływania na środowisko i oszczędności czasu i pieniędzy. Wybierając farbę przyjazną środowisku o niskiej jakości oznacza, że w przyszłości będziesz musiał malować częściej – co spowoduje w niektórych przypadkach podwojenie wydatków dla twojego portfela i ziemi. Używanie produktów EQQ, oznacza oszczędności dla ciebie oraz mniejsze oddziaływanie na środowisko.

 

Microban
Technologia microban zawiera unikatowy, antybakteryjny dodatek który tworzy wewnętrzną przeciwgrzybiczną barierę w ramach formuły farby. Microban jest integralną częścią farby i nie emituje żadnych szkodliwych gazów do powietrza, tak jest to w przypadku innych dodatków przeciwgrzybicznych.
 
Więcej MICROBAN PAGE

Wyrób Microban i symbol są znakami handlowymi Przedsiębiorstwa Produktów Microban w Huntersville, Północna Karolina, USA.

 

Członek Amerykańskiej Rady Ekologicznego Budynku
Amerykańska Rada Ekologicznego Budynku (USGBC) jest 501(c)(3) organizacją pożytku publicznego która nagradza certyfikatem firmy, domy, szpitale, szkoły. Zadaniem Rady jest propagowanie ekologicznego budowania w celu szerzenia praktyk ekologicznego budowania, szkolenia w tym zakresie oraz systemu nagradzania LEED w kategorii Ekologiczny Budynek. Wytwórnia produktów California jest dumna z faktu bycia członkiem Amerykańskiej Rady Ekologicznego Budynku.
 
Więcej nt. Amerykańskiej Rady Ekologicznego Budynku: www.usgbc.org
 

Logo USGBC jest znakiem handlowym należącym do Amerykańskiej Rady Ekologicznego Budynku i jest używane za przyzwoleniem przedmiotowej Rady.

 

 


 

Designed by Michał Kula, Created by e-volk, Copyright Miker Design 2009